Läsnäolo 3.0

(Trailer: Läsnäolo 3.0)

Verkko 1.0, 2.0, 3.0. Viime aikoina on paljon puhuttu siitä, kuinka yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa. Ensin tuli Tim Berners-Lee ja www. Dokumentit siirtyivät verkkoon. Sitten tuli Facebook, Twitter ja muu sosiaalinen media. Ihmiset siirtyivät verkkoon. Kolmannessa vaiheessa myös esineet ja asiat siirtyvät ns. merkitysten verkkoon. Ubiikki yhteiskunta, jossa oikea todellisuus ja keinotodellisuus yhdistyvät ei ole enää utopiaa.

Learning 3.0 and the Smart eXtended Web

Koulu 1.0, 2.0, 3.0. Samalla kun yhteiskunta muuttuu, myös koulu yrittää sopeutua tilanteeseen. Ensimmäisessä vaiheessa suhtautuminen on strutsin toiminnan kaltaista (…). Toisessa ja kolmannessa vaiheessa jänis ja kilpikonna kilpailevat siitä, kumman taktiikka voittaa. Oppimisen kehitysvaiheista on jo hienosti kirjoittanut Ilkka Olander (/Sometek).

Sosiaalinen media ja oppiminen – iso kuva

Kuten tunnettua ihminen muuttuu hitaammin kuin teknologia. Seuraavassa olen jaotellut kehitysvaiheet sen mukaan, miten ihminen on ollut läsnä maailmassa ja kuinka hän on suhtautunut itseensä.

Läsnäolo 0.1 (BETA) (Tiedostamaton) Oleminen. Alkujaan ihmiselle oleminen oli yhtä luonnollinen tila kuin eläimille. Ruokaa, suojaa, lisääntyminen. Tarpeet ja vaistot ohjasivat elämää. Olemiselle ei ollut vaihtoehtoja, se oli elinehto. Oleminen oli ihmiselle tapa olla maailmassa.

Läsnäolo 1.0 Tekeminen. Varhainen ihminen oppi tekemään asioita, valmistamaan työkaluja ja käyttämään niitä. Ihminen oli sitä mitä hän teki. Metsästäjä, kalastaja. Suutari, räätäli tai seppä. Ihmisen elinehto oli paikka (/yhteisö), jossa hän toimi. Tekeminen oli ihmiselle tapa olla maailmassa.

Läsnäolo 2.0 Ajattelu. Ihminen loi ajan. Tiede ja teollinen vallankumous tekivät maailmasta ihmisen ajattelun kaltaisen. Ajattelen, siis olen. Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi. Ihmisen elinehto oli aika (mennyt ja tuleva), johon mieli kutoi käsitteiden maailman. Ajattelu oli ihmiselle tapa olla maailmassa.

Läsnäolo 3.0 Tietoinen oleminen. Sanotaan, että metsää ei näe puilta. Tunteeko ihminen olemisensa? Jo muinaisessa Kreikassa tiedettiin sanonta “tunne itsesi”. Avain tietoiseen läsnäoloon on tässä ja nyt. Sen avulla voidaan katkaista ajattelemisen (ja tekemisen) kierre. Tietoisuuden avulla tekemiseen tulee luovuutta ja ajatteluun inspiraatiota.

Mobiiliteknologian ja sosiaalisen median myötä ihmiset ovat alkaneet elää ns. hajautettua läsnäoloa. Syitä tähän ovat yhtäältä ajasta ja paikasta riippumaton tekeminen ja toisaalta menneisyydessä ja tulevaisuudessa viihtyvä ajattelu. Muuttuneessa maailmassa ihmisen eläminen ja oleminen on määriteltävä uudelleen. Tietoinen läsnäolo on viitekehys, jolla oleminen voidaan liittää elämiseen.

Tämä hetki on ajattelun ulkopuolella. Kiinnitä huomio hengitykseesi. Anna sen tapahtua, älä tee sille mitään. Ole tarkkailija, kuuntelija. Tunne olemisesi tietoisena läsnäolona. Voit myös tuntea kehonosasi yksi kerrallaan, tuntea elämän niissä. Vähitellen voit tuntea itsesi kokonaan, myös sisäisen kehosi.

Oman olemisen tuntemisen lisäksi tietoisuutta voi syventää hyväksymällä asioiden olemassaolon (tässä hetkessä). Ajatukset, tunteet, ihmiset, tilanteet ja olosuhteet myöntämällä (mutta ei välttämättä puoltamalla) syntyy tilaa (/avaruutta), jossa tietoisuus kasvaa. Samalla vähenee tarve samaistua olemisen ulkopuolisiin asioihin (…).

Jokapäiväisessä elämässä tietoinen läsnäolo on prosessi, jossa tekeminen ja ajattelu suodatetaan olemisen kautta. Näin arkeen tulee lisää tilaa luovuudelle, inspiraatiolle ja viisaudelle. Ihmisen oleminen nähdään oikeassa kontekstissa, elämän valossa.

Tietoisuus on ihmiselle tapa olla maailmassa.

TUNNE ITSESI [Ajattelen, siis olen (olet sitä mitä teet)] / ELÄMÄ

Viisi vinkkiä läsnäoloon:

1. Oleminen on itsestäänselvyys. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla. Ihmisen on hyvä olla tietoinen suurimmasta voimavarastaan.
2. Ihmisen tekeminen ja ajattelu ovat menneisyyden ehdollistamat. Tietoinen läsnäolo tuo huomion tähän hetkeen. Älä reagoi, ole avoin, tarkkaavainen ja haluamaton. Anna oivallukselle tilaa.
3. Liiallinen (ja tiedostamaton) tekeminen ja ajattelu voivat aiheuttaa sairauksia. Tietoinen oleminen yhdistää sinut elämään.
4. Ihminen voi olla läsnä useissa paikoissa (/yhteisöissä), mikäli hän on tarpeeksi tietoinen olemisestaan.
5. Mitä vähemmän ihminen elää psykologisessa ajassa (mennyt ja tuleva) ja mitä enemmän tässä hetkessä, sitä paremmin hän on yhteydessä elämään.

Feeling your BEING in your doing and thinking

P.S. Tietoiseen läsnäoloon olen tutustunut Eckhart Tollén Läsnäolon voima (The Power of Now) ja Uusi Maa (A New Earth) teosten kautta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s