Mindfulness – A B C – You & Me – 1 2 3

– Tulet tietoiseksi ajatuksistasi. Ennen iso osa niistä oli tiedostamattomia. Et ole ajatuksesi. Aivot ajattelevat usein “puolestasi”. Ne ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Tiedostamattoman ajattelun tärkein tehtävä on “trouble shooting”, mahdollisten uhkien etsintä, selviytymisen turvaaminen, hyökkäys on paras puolustus…

– Tulet tietoiseksi tunteistasi. Tunteiden syntymistä ei voi estää, mutta kun niistä tulee tietoiseksi, ei niihin enää samaistu, ne tulevat ja menevät. Tärkeintä on osata “surffata aalloilla”. Laineet laantuvat ja rauha palautuu. Suuret tunteet sisältävät paljon energiaa, jonka voi hyödyntää tietoisuuden laajentamiseen ja syventämiseen. Ne sisältävät opetuksen siitä, mikä itsessäsi on vielä tiedostamatonta.

– Tulet tietoiseksi aisteistasi. Ei ainoastaan yksi kerrallaan, vaan keskittyminen hengitykseen tekee itsesi vastaanottavaiseksi kaikille aisteille samanaikaisesti, tässä hetkessä. Huomaat että aistiminen ei ole yhdensuuntaista, olet jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

– Kaikki ovat tasa-arvoisia. Et voi tuntea itseäsi ylemmäksi tai alemmaksi kuin toiset. Et voi pitää toisia ylempi- tai alempiarvoisina. Kuin lumihiutaleet, kaikki erilaisia, kaikki samasta. Elämä on kudottu tietoisuuden langasta. 🙂

– Elämä jatkuu. Kuolema on syntymän vastakohta. Elämällä ei ole vastakohtaa. Se jatkuu, muuttuu, kehittyy. Tietoisuus tuo rohkeuden, koska elämä ei häviä, se vain muuttuu toiseksi. Ihminen syö joka päivä muita eläimiä ja kasveja. Toinen kuolee, toinen syntyy. Elämä muuttuu elämäksi. Tietoisuus on sitä, että elämä tunnistaa elämän. Sitä on kaikkialla, missä on elämää.

– Ihmisen kokemukset ovat harhaa. Aistit ovat lajikohtaiset ja ne eivät ole “todellisuus”. Aistit auttavat ihmistä “suunnistamaan” maailmassa. Ne antavat kuitenkin vajavaisen kuvan todellisuudesta. Yllätykset ja onnettomuudet eivät ihmetytä, kun ymmärtää aistien rajallisuuden. Yhteys elämään, tietoisuus, on suora kosketus todellisuuteen. Herkkä vastaanottavaisuus opastaa kulkemaan maailmassa, joka on suurelta osin tiedostamattomalta mieleltä kätketty.

– Onko maailma “tuolla” vai sisälläni? Se mitä aistin on sisälläni, mutta se on “ulkoa”. Se miten näet miljoonien valovuosien takaiset tähdet ja galaksit on pääsi sisällä. Mielesi on yhtä laaja kuin horisontti ja niin syvä kuin silmäsi kantaa. Kun tunnet yhteyden elämään, aistisi heräävät vastaanottamaan havaintoja tuoreeltaan, ilman mielen luomia muistikuvia ja ennakko-odotuksia.

– Uskonto vai tekniikka? Mindfulness on maallinen liike. Se pohjautuu zen-buddhalaisiin tekniikoihin, jotka korostavat elämän olevan tässä ja nyt. Suomessa käytetään ilmaisua tietoinen läsnäolo. Mindfulnessissa ei ole tarkoitus tyhjentää mieltä, vaan tulla tietoiseksi kaikesta siitä, mitä ajatuksia, tunteita ja aistihavaintoja ihmisellä on. Tietoinen läsnäolo parantaa keskittymiskykyä ja auttaa suhtautumaan elämään kunnioittavasti.

– Hyödyt? Mindfulness on vastalääke kiireelle ja kilpailulle. Se on vitamiinipommi luovuudelle ja yhteistyölle. Ihmisen elämän “piilottaminen” ja aliarviointi on johtanut suuriin ongelmiin sekä yhteiskunnallisesti, ekologisesti että inhimillisesti. Elämää kunnioittavan suhtautumisen leviäminen mahdollistaa “itsekorjautuvuuden” (self-repairing) eri tasoilla.

– Tiede ja mindfulness? Tietoisuus on tieteelle ns. “hard problem”. Tietoisuus on suurimmassa määrin subjektin kokemus. Tiede taas perustuu objektiivisuudelle. Toinen ylitsepääsemätön ongelma on tieteen analyyttisyys, asioiden pilkkominen osiin. Elämä taas perustuu synteesiin ja saa merkityksensä yhteyksistä. Tieteellistä näyttöä mindfulnessin hyödyistä stressin vähentämisessä, keskittymiskyvyn parantamisessa ja aivojen toimintakyvyn edistämisessä on runsaasti.

– Koulu ja mindfulness? Stressi, häiriökäyttäytyminen ja keskittymiskyvyn ongelmat eivät ole kouluissa ainakaan vähenemään päin. Tietoisen läsnäolon kautta oppilaat virittäytyvät hyvään oloon, rauhalliseen yhteyteen elämän kanssa. Mindfulnessia voi opettaa vain tietoisen läsnäolon ymmärtävä, elämän itsessään tunteva ihminen. Kun oppimisessa on mukana yhteys elämään, kokemukset kasvattavat ymmärrystä ja elämykset korvataan yhteisöllisyydellä.

– Ehkä ei kuitenkaan minulle? Ajattele uudelleen. Elämä on tässä ja nyt. Eilinen meni jo ja huomenna on taas “tämä päivä”. Luuletko olevasi tehokas, kun kiirehdit hommasta A hommaan B? Se on vain keino olla kohtaamatta kohtia A1, A2 ja A3 jotka voivat olla yllättäviä, mutta eivät koskaan niin vaikeita kuin ajattelet niiden olevan. Lopeta hötkyily, keskity laatuun ja ota aina huomioon inhimillinen tekijä. Pelkästään toisten odotusten mukaan toimiminen ei hyödytä ketään. Tee työtäsi ja hymyile. Jos mokaat, niin ainakin opit. Ne jotka hymyilevät mokallesi, eivät ehkä tule koskaan oppimaan…

– Miten käy identiteetille? Varsinkin länsimaissa identiteetti perustuu erillisyyteen ja erilaisuuteen. Persoona on se, mitä toisilla ei ole, mikä on minun, vain minun, jakamaton. Todellisuudessa persoona on maski, rooli, joka estää samankaltaisuuksien ja yhtäläisyyksien näkemisen. Kun identiteetin juuret ovat elämässä, on mahdollista tuntea syvää yhteenkuuluvuutta toisten kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisivat samanlaisia. Jokaisella on piirteensä ja muutos yhdistää kaikkia.

Luovuus, inspiraatio, viisaus? Kyllä, kaikki tämä. Eikä tässä vielä kaikki. 🙂 Yhteys elämään on ihmiselle arvokkain asia maailmassa. Tietoisuus on sitä, että elämä tunnistaa elämän. Ihminen on harmoniassa luonnon kanssa, koska ihminen on elämä. Ilo, onni ja innostus kumpuaa tietoisesta läsnäolosta, jossa ammennetaan elämän lähteestä, rakkaudesta.

Ja vielä pähkinänkuoressa: elä tässä ja nyt. Anna elämän tapahtua. Hengitä. Ole tietoinen, älä tuomitse. Hyväksy elämä sellaisena kuin se on. Tunne itsesi tässä hetkessä.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s