Pedagogia on kuollut, eläköön heutagogia!

Sosiaalisessa mediassa on keskusteltu viime aikoina paljon teknologian ja pedagogian välisestä suhteesta. Uusimpaan opetusteknologiaan kriittisesti suhtautuvien mielestä “olisi mentävä pedagogia edellä” ja pidettävä kiinni (etenkin lukion) “yleissivistävästä tehtävästä.” Maailma kuitenkin muuttuu, Eskoseni.

Heutagogy (/ Wikipedia)

Kun törmäsin heutagogian käsitteeseen Lontoon BETT-messuilla, mieleeni tuli heti hermeneutiikka (tulkinta), heuristiikka (löytäminen ja keksiminen) ja sana Heureka! Löysin jotain uutta, joka oli kuitenkin osa oppimisen jatkumoa.

Bill Pelz explains the term “Technoheutagogy”

Heutagogian keksivät australialaiset Stewart Hase ja Chris Kenyon. Tavallisesti ajatellaan, että heutagogia olisi kehittynyt andragogiasta, joka puolestaan olisi tullut pedagogiasta. Toisenlaisiakin näkemyksiä on: heutagogia voikin kuvata lasten luontaista tapaa oppia.

Lisa Marie Blaschke – RIDE2013: Using Social Media and a Heutagogical Framework to Support Development (PART 1)

Heutagogian ominaispiirteitä ovat: oppimaan oppiminen (learning how to learn), double loop -oppiminen (double loop learning), oppimisen kaikkiallisuus (universal learning opportunities), prosessin epälineaarisuus (a non-linear process) ja oppijan todellinen itseohjautuvuus (true learner self-direction).

Heutagogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice and Self-Determined Learning

Jos heutagogia on ” the study of self-determined learning”, miten se eroaa käsitteestä “self-directed learning”? Mielestäni tässä lainauksessa tulee oleellinen esille:

“Knowles (1970, p7) defined self-directed learning as:

The process in which individuals take the initiative, with or without the help of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and material resources for learning, choosing and implementing learning strategies, and evaluating learning outcomes.

Knowles’ definition provides a linear approach to learning and sounds a little like the chapters of a train the trainer guide. Heutagogy takes account of intuition and concepts such as ‘double loop learning’ that are not linear and not necessarily planned. It may well be that a person does not identify a learning need at all but identifies the potential to learn from a novel experience as a matter of course and recognises that opportunity to reflect on what has happened and see how it challenges, disconfirms or supports existing values and assumptions. Heutagogy includes aspects of capability, action learning processes such as reflection, environmental scanning as understood in Systems Theory, and valuing experience and interaction with others. It goes beyond problem solving by enabling proactivity.”

From Andragogy to Heutagogy

Takaisinkytkentöjen (loops) merkitys oppimisessa on luultavasti vielä
melko tutkimatonta aluetta, mutta on mielenkiintoista leikkiä ajatuksella, miten tietoinen läsnäolo palvelisi oppimista kokemusten takaisinkytkentöjen tulkinnassa ja vahvistamisessa (amplification).

Jason Silva: Optimism is a Self-Amplifying Feedback Loop

Lopuksi todettakoon, että herrat Pasi Sahlberg ja Sir Ken Robinson ovat kovasti peränneet sitä, miten jokaisella tulisi olla mahdollisuus löytää oma intohimonsa. Heutagogia (& positive feedback loops) vastaa tähän haasteeseen!

P.S. Tuli vielä mieleen, että kyllähän tässä on paljon ns. transformatiivisen oppimisen piirteitä. TO BE CONTINUED…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s