Vahvuudet ja heikkoudet liukukytkimellä

Uuden OPSin mukaan oppilaiden tulisi tunnistaa vahvuutensa koulutaipaleensa aikana. Taustalla on ajatus siitä, että jokaisessa on jotain hyvää, ja kaikkien tulisi löytää oma intohimonsa, jolla voi rakentaa itselleen ja yhteiskunnalle parempaa tulevaisuutta. 

– – – 

Facebook-ryhmässä Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi (SOKF) ihmeteltiin, onko luonteenvahvuuksien tunnistaminen todellakin päätehtävä koulussa. Vaihtoehdoksi esitettiin mm. itsemääräämistä (kyky itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon) ja solidaarisuutta (toisten ihmisten huomioiminen ja auttaminen). Joidenkin mielestä vahvuusajattelu nähtiin liian yksilökeskeisenä ja sellaisena, joka ei välttämättä edistäisi (suoraan) paremman yhteiskunnan luomista. 

– – – 

Mitä vahvuuksilla sitten tarkoitetaan? Martin Seligman listaa 24 luonteenvahvuutta: 1. luovuus 2. uteliaisuus 3. kriittinen ajattelu ja arvostelukyky 4. oppimisen halu 5. viisaus 6. rohkeus 7. sisukkuus 8. rehellisyys 9. energisyys 10. kyky rakastaa 11. myötätunto ja avuliaisuus 12. sosiaalinen älykkyys 13. ryhmätyökyky ja lojaalisuus 14. reiluus 15. johtamistaito 16. anteeksiantokyky ja armollisuus 17. vaatimattomuus ja nöyryys 18. käytännöllinen viisaus 19. itsekuri 20. kauneudentaju 21. kiitollisuus 22. optimismi 23. huumorintaju 24. uskonnollisuus ja hengellisyys.

– – – 

Osa näistä vahvuuksista liittyy yksilöön itseensä, mutta suurin osa tarvitsee jonkinlaisen yhteisön ympärilleen, jotta ne olisivat edes mahdollisia. On totta, että koulun kehittämistä on hallinnut liikaakin keskittyminen yksilöihin. Merkityksellisiä suhteita tulisi voida luoda paremmin, jotta oppiminen voisi olla mielekkäämpää. Vahvuuksien kehittymisessä vuorovaikutus ja sen laatu ovat avainasemassa. Vaikka päämääränä olisikin luonteenvahvuuksien tunnistaminen, on huomiota kiinnitettävä ennen kaikkea sellaisen systeemin kehittämiseen, jossa ne pääsevät esille. 

– – – 

Kieli luo dualismeja, ja niinpä vahvuuksilla on myös vastaparinsa heikkouksina. Rohkea ei ole pelokas, sisukas ei lannistu, rakastava ei vihaa, ja optimisti ei sorru pessimismiin jne. Koska asiat kuitenkin liittyvät toisiinsa, voi vahvuus olla yhtä lailla paljon vahvuutta kuin vähän heikkouttakin. Samoin heikkous voi olla paljon heikkoutta tai sitten vähän vahvuutta. 

– – – 

Tässä onkin villakoiran (tai lampaan?…) ydin. Kun näemme asiat vain spektrin toisesta päästä; haluttomuutta, itsekeskeisyyttä, kritiikittömyyttä, valehtelua, julmuutta ja epäkiitollisuutta; emme välttämättä huomaa, että samalla linjalla on vahvuus, joka ei ole vain päässyt kunnolla toteutumaan. 

– – – 

Seligmanin 24 luonteenvahvuutta pohjautuvat adjektiiveihin, jotka kertovat, minkälainen oppija on. Koska ihmisyyteen kuuluu kuitenkin yhtä lailla sekä vahvuudet että heikkoudet, olisi hyvä tarkastella näitä vaikka adverbeinä: miten toimit tänään, kuinka suhtauduit tällä viikolla, miten meni tässä jaksossa? jne. Adverbit sijaitsevat nimensä mukaisesti lähellä verbejä ja liittyvät nimenomaan tekemiseen ja toimintaan. 

– – – 

Jos oppijan vahvuuden tunnistaminen onnistuu, on hyvinkin mahdollista, että sillä on siirtovaikutusta muihinkin vahvuuksiin. Ehkä voitaisiin jopa puhua positiivisen pedagogiikan transferista. Kuten heikkoudet ja vahvuudet ovat toisistaan erottamattomia, myös vahvuuksien välillä on yhtäläisyyksiä: ryhmätyökykyyn tarvitaan rehellisyyttä, myötätuntoa ja rakkautta; johtamisessa viisaus, optimismi ja huumorintaju eivät ole myöskään pahitteeksi. 

– – – 

Onko sitten totta, että vahvuuksien tunnistamisessa keskitytään liikaa yksilöihin? Varmasti osittain, mutta kaikki riippuu toiminnasta, ja oikeastaan tarkemmin sanottuna yhteistoiminnasta. Siitä missä rehellisyys mahdollistuu, siitä missä innokkuudelle löytyy tilaa, siitä missä yhdessä opitaan ajattelemaan kriittisesti ja siitä miten ymmärrämme hyvän ja pahan, kauniin ja ruman, sekä toden ja väärän liittyvän keskenään yhteen. 

– – – 

Vahvuuksiin liittyvästä keskustelusta inspiroituneena tein Hopscotch-ohjelmalla vahvuuksien ja heikkouksien välisen arviointityökalun. Pääpaino siinä on vahvuuksien ja heikkouksien välisen yhteyden ymmärtäminen (liukukytkin) ja huomion kiinnittäminen (yhteis)toiminnan laatuun (miten? -> adverbit). Tässäkin toiminnassa sai taas käyttää monenlaisia vahvuuksia, ja jos joku tämän kirjoituksen lukee, niin yhteisöllisyyteenkin on kiinnitetty huomiota. 

Ohjelman myötä toivotan hyvää joulun odotusta kaikille! 🙂

Hopscotch: Toiminnalliset vahvuudet

Advertisements