Virheellinen vastakkainasettelu: neutraali vai erityinen?

Tasa-arvo on mielenkiintoinen teema, varsinkin Suomessa, ja varsinkin aikana, jona elämme. 

– – – 

Tämän vuoden alusta lähtien jokaisella oppilaitoksella on oltava tasa-arvosuunnitelma. Meilläkin sellainen tehtiin. Oppilailta kysyttiin mielipidettä asiaan Tasa-arvo on taitolaji -oppaan mallin mukaan. 

– – – 

Tasa-arvo-oppaassa pääpaino on sukupuolitietoisessa suhtautumisessa. Stereotyyppisistä käyttäytymismalleista tullaan tietoiseksi, ja toimintaa kehitetään avoimempaan suuntaan, jolloin yksilöillä on paremmat mahdollisuudet omiin valintoihin. 

– – – 

Median keskusteluissa tasa-arvoon liittyvät käsitteet usein asetetaan vastakkain: feminismi ja miesten tasa-arvo; sukupuolineutraalius ja -erityisyys. Voidaanko nämä kuitenkin nähdä muuten kuin toistensa vastavoimina? 

– – – 

Kaikki eivät halua nähdä maailmaansa sukupuolineutraalina. Toisaalta voidaan kysyä, mihin tarvitaan, 2010-luvulla, nais- tai mieserityisiä tuotteita, ryhmiä tms., joilla ei itsessään ole mitään tekemistä (fyysisen) sukupuolen kanssa? 

– – – 

Kaikki eivät myöskään halua olla feministejä, vaikka sen niminen kirja 9-luokkalaisille jaettiinkin. Miesten tasa-arvoa on alettu ajamaan ihan omana asianaan. Ehkä osasyinä voivat olla mm. selvästi lyhyempi elinajanodote, varusmiespalvelus ja vanhemmuuteen liittyvät oikeudet. 

– – – 

Uskon, että erilaisuuksista huolimatta nämä suuntaukset voivat löytää toisensa ja yhteinen keskustelu voi edistää tasa-arvoa kaikkien parhaaksi. 

– – – 

Lopuksi pieni anekdootti elävästä elämästä. Valittelin kollegalleni lounaalla sitä, miten ääneni on melkein aina mennyt hukkaan, oli sitten ollut kunnallisvaalit, eduskuntavaalit tai presidentinvaalit. Ehdokkaani ei koskaan tuntunut pääsevän läpi. Historian ja yhteiskuntaopin opettajana hän kertoi minulle, kuinka asian laita todellisuudessa oli: “Kuule Tommi. Meillä on täällä Suomessa sellainen systeemi, että ei täällä kukaan pysty yksin tekemään mitään. Sun ääni ei ole kuitenkaan mennyt hukkaan, vaan aina jollekin puolueelle. Se on niin, että asioita edistetään täällä puolueiden kautta.”

– – – 

Niinpä. Joskus toivon, että feministit, sukupuolineutraalit ja -erityiset sekä miesten tasa-arvon edistäjät liittyisivät yhteen, jotta saataisiin kunnon tasa-arvon puolue. Kun sitä äänestäisi, tietäisi, että joku ajaisi tasa-arvon asiaa, liittyisi se sitten sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, sosioekonomiseen asemaan tai mihin vaan. Tätä odotellessa, muistetaanhan olla ainakin tietoisia tasa-arvosta! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s